21. Jan 2017 19:30
Margarethenkirche Gotha - Wintertour
26. Nov 2016 20:00
Bachkirche Arnstadt - Wintertour
26. Nov 2016 17:00
Bachkirche Arnstadt - Wintertour
27. Aug 2016 20:00
Neideckruine Arnstadt - Sommertour
21. Aug 2016 16:00
St. Georgenkirche Schönau v.d.W. - Sommertour
11. Aug 2016 19:30
Unterkirche Bad Frankenhausen - Sommertour
28. Mai 2016 21:00
9. Jan 2016 19:30
28. Nov 2015 20:00
28. Nov 2015 17:00